• Huisregels

Huisregels

Onze huisregels zijn als volgt:

 • Op het terrein biedt de organisatie de bezoekers de mogelijkheid tot het huren van kluisjes
 • Racistisch, fascistisch en/of nationalistisch gedrag is niet toegestaan
 • Het dragen van kleding van een bepaalde voetbalclub of andere verenigingen is niet toegestaan
 • Politieke uitingen op wat voor manier dan ook zijn niet toegestaan
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand ten alle tijden de toegang tot het festival te ontzeggen
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om het festivalbeleid ten alle tijden aan te passen
 • De minimum leeftijd voor het bezoeken van het festival is 18 jaar.
 • Dieren, alcohol, flessen, blikjes, vloeistoffen, spuitbussen ongeacht de inhoud etenswaar en glaswerk mogen het festivalterrein niet op
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om mensen bij binnenkomst of op het festivalterrein op te nemen op zowel beeld als geluidsdragers. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of iets anders) verschuldigd is aan de bezoekers
 • Bezoekers van het festival dienen akkoord te gaan met een strenge fouillering bij de ingang
 • Slag- en/of steekwapens en vuurwapens zijn verboden! Alle voorwerpen die gebruikt kunnen worden als wapens zullen in beslag worden genomen
 • Het is verboden om commerciële activiteiten te verrichten op en rondom het festivalterrein
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om de datum, de tijden, het programma en/of de locatie van het festival te wijzigen
 • Geluidssystemen, anders dan die van de organisatie zelf, zijn niet toegestaan op of rondom het festivalterrein
 • Het bezoeken van het festival is volledig op eigen risico
 • De organisatie van het festival houdt zich niet verantwoordelijk voor schade aan bezittingen van bezoekers
 • Het is niet toegestaan om opnameapparatuur mee te brengen naar het festivalterrein
 • Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken!
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan
 • Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom het festivalterrein zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden.
 • Munten, gekocht op Victorious, zijn niet inwisselbaar voor geld
 • De organisator treedt handhavend op tegen het verkopen en gebruiken van lachgas zowel op- als in de directe nabijheid van de evenementenlocatie.
 • Vuurwerk in alle vormen
 • Spandoeken met daarin hout of plastic stokken verwerkt
 • Hard & soft drugs 
 • Paraplu’s met scherpe punt (inklapbare en stompe punten zijn wel toegestaan)
 • Op het evenemententerrein worden in opdracht van de organisatie foto- en video-opnamen gemaakt. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opname en exploitatie daarvan, zonder dat Victorious of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn.

Extra controle op: 

 • Controle op minimale leeftijd van 18 jaar, bij twijfel zal er om legitimatie gevraagd worden
 • Geen racistische/nationalistische uitingen (speldjes e.d.)
 • Geen groepsuitingen (motorclubs)
 • Geen voetbalshirts en/of voetbal gerelateerde goederen zoals petjes, shawltjes e.d.
 • Geen Politie/Security/Brandweer uniformen en de daarbij behorende rang- onderscheidingstekens en/of insignes